ISO sustavi upravljanja okolišem i zdravljem

Projekt „ISO SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM I ZDRAVLJEM“ koji provodi poduzeće Penta sufinanciran je iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, referentne oznake: KK.03.2.1.14.

Cilj projekta je uvođenje i certificiranje sustava upravljanja okolišem te zdravljem i sigurnošću na radu, prema međunarodnim normama ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Realizacijom projekta poduzeće Penta će povećati ukupnu kvalitetu proizvoda i usluga, smanjiti troškove poslovanja, te povećati konkurentnost na tržištu. Dugoročno gledajući, cilj je postati lider na regionalnom tržištu, te praćenjem najnovijih tehnologija i razvojem inovativnih rješenja napraviti značajniji iskorak na EU tržište.

Projektom se uvodi integrirani sustav upravljanja okolišem i zdravljem i sigurnošću na radu iz razloga što su navedene norme komplementarne, u pojedinim poglavljima sadrže iste ili slične zahtjeve te je implementacija integriranog sustava upravljanja efikasnija za poduzeće Penta, obzirom da već ima implementirane norme ISO 9001:2015 te ISO 27001:2013.

Ukupna vrijednost projektne investicije iznosi 328.755,00 kn, uz stopu sufinanciranja iz EU fondova od 85% prihvatljivih troškova. Predviđeno vrijeme realizacije projekta je unutar 11 mjeseci od potpisivanja ugovora o provedbi te će kao rezultat projekta biti izdani certifikat za sustav upravljanja zaštitom okoliša te certifikat za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

 

Naziv projekta: ISO sustavi upravljanja okolišem i zdravljem
Naziv prijavitelja PENTA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 328.755,00 kn
Bespovratna sredstva 277.617,15 kn
Razdoblje provedbe 11 mjeseci (31.01.2020.-31.12.2020.)
Voditelj projekta: Mladen Pamić, [email protected]
Projektni asistent: Andrea Mihaljević Pulić, [email protected]