SMART ECO PARKING

Uspješna projektna prijava prema pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Integrator“ rezultirala je 07. prosinca 2020. potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između poduzeća PENTA d.o.o. i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.  Bespovratna sredstva dodjeljena su u svrhu provedbe projekta pod nazivom SMART ECO PARKING, a projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Projekt predstavlja tranziciju dosadašnje urbane mobilnosti putem inovativne usluge „SMART ECO PARKING“ i inovativnog proizvoda „SMART PARKING“ ponudom inteligentnih transportnih rješenja namijenjenih urbanom prometu i prometu u mirovanju (parking) te razvoju zelene infrastrukture i smanjenju utjecaja na klimatske promjene u urbanim područjima. Projektni konzorcij čine PENTA d.o.o., SENSUM d.o.o. i 3 E PROJEKTI d.o.o., koji svako u svom području djelovanja nudi i dopunjuje inovativnu komplementarnu uslugu i proizvod koji će predstavljati novost na ciljanim tržištima uz potporu integratora ECORYS HRVATSKA koji će omogućiti veću dodanu vrijednost i tržišnu zastupljenost na ciljanom  tržištu.


Cilj projekta jest uspostava suradnje tvrtki PENTA, SENSUM i  3E PROJEKTI kroz osnivanje konzorcija (odjel za konzorcijsku suradnju, stručni tim) kako bi svojim znanjem, resursima i inovacijskim kapacitetima stvorili inovativnu uslugu "SMART ECO PARKING" i proizvod "SMART PARKING" te kako bi uspostavljanjem dugoročnog dobavljačkog odnosa s integratorom tvrtkom ECORYS HRVATSKA d.o.o. stvorili veću dodanu vrijednost i tržišnu zastupljenost.
Inovativna usluga i proizvod koji nastaju kao rezultat suradnje vezani su uz područje održive urbane mobilnosti i inteligentnih transportnih rješenja, odnosno nude rješenja za održivi razvoj prometa u urbanim područjima, kao i prometa u mirovanju (parking).
 

Nositelj projekta/korisnik sredstava: PENTA d.o.o.
Partneri projekta: SENSUM d.o.o.
3 E PROJEKTI d.o.o.
Integrator: ECORYS HRVATSKA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 5.229.742,70 kn
EU udio u financiranju projekta: 2.473.328,25 kn
Razdoblje provedbe 01.12.2020. – 01.12.2022.
Voditelj projekta:

dr.sc. Duško Radulović (SENSUM d.o.o.)
[email protected]

Financijsko-administrativna asistentica

Melisa Demarin, dipl.ing. (PENTA d.o.o.)
[email protected]

Tehničko-razvojni koordinator Matej Živković, mag.oec. (3 E PROJEKTI d.o.o.)
[email protected]