Programska podrška

Zadovoljstvo korisnika temeljna je zadaća svakog isporučitelja sustava, stoga je odjel IT podrške neizostavni dio organizacijske strukture svakog sistem integratora. Kada bi potencijalni korisnik čija glavna djelatnost nije direktno povezana s informatikom zapošljavao dodatne stručnjake za IT podršku, ubrzo bi uvidio da je takva opcija s obzirom na visinu plaće te potrebu kontinuiranog ulaganja u edukacije skuplja no angažman sistem integratora koji je isto rješenje i implementirao.

Svaki zahtjev za programskom podrškom prolazi kroz jasno definirani proces: zaprimanje zahtjeva, procesuiranje istog, obrada zahtjeva, praćenje cjelokupnog radnog procesa, rješavanje zahtjeva te naposljetku pohrana/evidentiranje istog za naknadnu analizu i eventualna poboljšanja nuđenih aplikacija.

Kvalitetna komunikacija s korisnikom temelj je pružanja brze i efikasne programske podrške, stoga dajemo na raspolaganje više načina dostave i prijave zahtjeva: telefonska podrška, podrška s udaljenosti putem interneta, podrška po pozivu i dolazak na lokaciju korisnika. 

Jednostavniji zahtjevi riješit će se telefonskim putem dajući detaljna uputstva korisniku, međutim najčešće se programeri spajaju na računalo korisnika, stječu uvid u bit problema, analiziraju ga te rješavaju na brz i efikasan način s udaljene lokacije. Zahvaljujući pristupu internetu možemo omogućiti podršku korisnicima gdje god u svijetu imali sjedište.

Prednosti IT podrške s udaljenosti:

  • brza dijagnostika, analiza zahtjeva i efikasno rješavanje
  • profesionalan pristup zahtjevu
  • istovremeni rad više programera u svrhu brzog rješavanja
  • pokrivanje više lokacija istovremeno
  • po zaprimanju zahtjeva s minimalnim vremenom odziva

Unatoč tehnološkim dostignućima uslugu programske podrške nekada će biti potrebno izvršiti i na lokaciji korisnika. Usluga će i u toj varijanti biti brza, kvalitetna s minimalnim vremenom odziva.

Penta kao sistem integrator obvezuje se svakom korisniku pružati usluge programke podrške - održavanja i razvoja programske opreme u garantnom roku. Garancija podrazumijeva korekciju, odnosno usklađivanje aplikacija ukoliko se mijenjaju zakonski propisi/odredbe bez naknade, ispravke eventualnih grešaka aplikacija, ali i dogradnju u garantnom roku posljednjom verzijom aplikacije. Istekom garantnog roka postojećim korisnicima ponudit ćemo suradnju u okviru Ugovora o standardnom i/ili nadstandardnom održavanju.