Registracija radnog vremena

Sustavi za identifikaciju osoba putem ID kartica ili biometrijskih obilježja upotrebom naprednih terminala za registraciju radnog vremena i kontrole pristupa. Podržava rad u više smjena, fiksno i klizno radno vrijeme, obračun prekovremenog, smjenskog i noćnog rada, evidencija izostanaka, bolovanja, godišnjih odmora, pauzi i sl.