ISO CERTIFIKATI

Osnovna načela na kojima temeljimo poslovanje su kvaliteta i sigurnost, te iz tog razloga primjenjujemo standarde koji doprinose postizanju veće razine pouzdanosti naših rješenja i usluga.

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001:2015

Uvažavajući činjenicu da prednost i snaga kvalitetnih tvrtki leži na neprestanom unaprjeđivanju poslovnih procesa, uspostavili smo sustav upravljanja kvalitetom te se uspješno certificirali po ISO normi 9001:2015. Iako od svojih početaka kontinuirano ulažemo napore u razvoj poslovnih procesa, opreme i ljudi, navedeno smo odlučili potvrditi i certifikacijom po ISO 9001:2015 te svojim kupcima i partnerima još jednom dokazati da će im se pružiti kvalitetna usluga prilagođena specifičnim potrebama i željama.

Certifikacijom potvrđujemo da se u svakome trenutku zna tko, kada i na koji način provodi aktivnosti vezane za optimalno funkcioniranje poslovnog sustava, a sve u svrhu konstantnog poboljšavanja i unapređenja zadovoljstva korisnika i motivacije svih djelatnika.

SUSTAV UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU ISO 27001:2022

U suvremenim uvjetima poslovanja informacija čini temelj uspješnog poslovanja svake tvrtke, stoga svjesni odgovornosti za postizanje visoke razine informacijske sigurnosti, uz uspostavu sustava upravljanja kvalitetom, odlučili smo se i za implementaciju ISO norme 27001:2022 (ISMS, Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) kao dio integriranog sustava. Usvajanjem zahtjeva navedene norme smanjujemo rizike na najmanju moguću mjeru, a poslovni se procesi nesmetano odvijaju bez gubitka i zlouporabe povjerljivih informacija.

Uvođenjem ovog standarda, obvezali smo se osigurati zaštitu poslovnih podataka u svim aspektima poslovanja na način da svoje, jednako kao i podatke svojih kupaca, tretiramo kao tajne, raspoložive te čuvamo njihov integritet.

Dobivenim certifikatom izdanim od strane nezavisnog certifikacijskog tijela potvrđujemo da je informacijska sigurnost u našoj organizaciji optimalno provedena te se uspostavljeni sustav neprestano kontrolira na svim razinama.

Certifikaciju integriranog sustava provelo je cerifikacijsko tijelo ITC Universal Adria d.o.o., član ITC CERT LTD. 

SUSTAV UPRAVLJANJA ZAŠTITOM NA RADU I ZDRAVLJEM ISO 45001:2018

Sustavni pristup upravljanju zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu od velikog je značaja, kako za poslodavce, tako i za djelatnike i predstavlja temelj za partnerski odnos u rješavanju ovoga značajnog područja rada i radnih odnosa.

Imajući u vidu da održivost našeg poslovanja ovisi i o sigurnom i zdravom radnom okruženju te da je važno poduzimati te učinkovito provoditi mjere zaštite zdravlja i osiguranja uvjeta za rad, odlučili smo se za implementaciju ISO norme 45001:2018.

Uvođenjem ovog standarda, obvezali smo se kontinuirano raditi na zaštiti zdravlja i sigurnosti naših djelatnika, te dosljedno ispunjavati sve zakonske zahtjeve iz područja zaštite na radu i zaštite od požara.

Dobivenim certifikatom potvrđujemo da se u našoj organizaciji sustavno provode sve mjere zaštite zdravlja i sigurnih uvjeta za rad uz kontinuirano praćenje svih rizika.

SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM ISO 14001:2015

Obzirom da kao tvrtka kontinuirano razvijamo, te smo uspješno i implementirali niz inovativnih rješenja koja, između ostalog, imaju za cilj zaštitu okoliša, odlučili smo se i za uspostavu sustava upravljanja okolišem te se uspješno certificirali po ISO normi 14001:2015.

Primjenom ove norme obvezali smo se sustavno upravljati svojim odgovornostima zaštite okoliša, te na taj način doprinijeti i održivosti okoliša.

Dobivenim certifikatom izdanim od strane nezavisnog certifikacijskog tijela potvrđujemo da uvažavamo sve važeće zakone koji reguliraju ovo područje, te da se uspostavljeni sustav neprestano kontrolira na svim razinama.

Certifikaciju integriranog sustava provelo je cerifikacijsko tijelo ITC Universal Adria d.o.o., član ITC CERT LTD.