Referentna lista

Na listu zadovoljnih referentnih korisnika svake se godine upisuje sve veći broj tvrtki, te su naša rješenja prepoznata ne samo na području Hrvatske, već i u zemljama regije, odnosno Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Makedonije. U nastavku slijedi popis najznačajnijih implementiranih rješenja:

BusCARD - sustavi za izradu, prodaju i kontrolu karata s nadzorom kretanja vozila u javnom prijevozu putnika: 
PULAPROMET d.o.o. Pula
GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA d.o.o. Osijek
AUTOTRANS d.o.o. Rijeka
ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. Čazma
APP d.d. Požega
KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka
AUTO PROMET d.o.o. Sisak
PRESEČKI GRUPA d.o.o. Krapina
AUTOTURIST d.o.o. Samobor
MEŠTROVIĆ PRIJEVOZ d.o.o. Zaprešić
BRIONI d.d. Pula
ATI d.o.o. Pula
POLET d.o.o. Vinkovci
SP LASTA a.d. Beograd
AD AUTOPREVOZ Banja Luka
VEOLIA TRANSPORT/ ARRIVA/ MARPROM (Kopar, Piran, Maribor, Il.Bistrica, Novo Mesto, Ptuj, Sl.Bistrica)) 
PLESO PRIJEVOZ d.o.o., Zagreb
...

 

SuperPARK i SPARK VIDEO ACCESS - sustavi za naplatu i kontrolu parkiranja te kontrola prolaza prepoznavanjem registarskih oznaka:  
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. Čilipi
PULA PARKING d.o.o. Pula  
PLODINE d.d. Rijeka, Crikvenica 
BILLA d.o.o. Zagreb 
SIRIO d.o.o. Umag 
KOMUNELA d.o.o. Umag 
ARENATURIST d.d. Pula (Kamp Stupice, Auto kamp Medulin)
JADRANKA KAMPOVI d.o.o. Mali Lošinj (Kamp Čikat)
...

 

PassCONTROL - Sustavi kontrole prolaza
AD AUTOPREVOZ, Banja Luka
SP LASTA a.d. Beograd
PULA PARKING d.o.o. Pula
AUTOBUSNI KOLODVOR Zagreb
ZAGREBAČKI HOLDING d.d. P-Upravljanje sportskim objektima, Zagreb
...

 

Regis PC - Sustavi registracije radnog vremena
ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d. Pula
GRAWE HRVATSKA d.d., Zagreb
GRAD CRIKVENICA, Crikvenica
HEP-DISTRIBUCIJA D.O.O. DP ELEKTROISTRA PULA
PULJANKA-BRIONKA d.o.o., Pula
GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA d.o.o. Osijek
IDA-ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o. Pula
ISTARSKA ŽUPANIJA, Pula
...

 

BIKE-SHARING - sustavi za naplatu i kontrolu upotrebe javnih bicikli
ISTRATURIST UMAG d.d. Umag
GRAD KOPRIVNICA, Koprivnica
GRAD ČAKOVEC, Čakovec