SUNSAFE IoT

Provedba projekta pod nazivom SUNSAFE IoT započela je 18. siječnja 2021., u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – Faza II“, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta SUNSAFE IoT iznosi 3.214.026,75 kn, a provodi se u partnerstvu sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli i tvrtkom SENSUM d.o.o. za savjetovanje. Projekt sadrži sljedeće faze istraživanja i razvoja: a) Industrijsko istraživanje (18.01.2021. – 18.07.2022.), b) Eksperimentalni razvoj (18.07.2022. – 18.06.2023.)


Cilj projekta je razvoj proizvoda SUNSAFE IoT (pametni suncobran) kao rezultat provedbe aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija koji svojom svrhom odgovara potrebama turističkog sektora te je u svojoj naravi u skladu sa tematskim prioritetnim područjem S3, energija i održivi okoliš, temeljen na inovativnim tehnologijama baziranim na razvoju naprednih mreža senzora u internetskom okruženju ,,interneta stvari'', upravljanju i analizi velikih količina podataka i rješenjima u oblaku. Svrha projekta je razvoj inovativnog proizvoda SUNSAFE IoT, koji predstavlja uređaj s integriranim kućištem okruglog oblika s gornjom površinom prekrivenom foto-naponskim (fn) ćelijama, koji se montira na šipku suncobrana između dvije ležaljke na plaži koji u svojoj svrsi odgovara potrebama turističkog sektora. Funkcije SUNSAFE IoT su povezanost korisnika na wi-fi mrežu, povezanost s ostalim IoT uređajima na plaži i centralnim sustavom putem inovativnog softvera i aplikacije u oblaku. SUNSAFE IoT energetski je neovisan uporabom solarne energije.

Očekivani rezultati projekta su: a) Izrađeno kućište i novi softver te postavljena inovativna aplikacija za uporabu uređaja u oblaku, b) Provedena testiranja kućišta i aplikacije u stvarnom okruženju (na terenu) c) objavljen znanstveni rad i izrađena studija izvodljivosti, d) Provedena zaštita intelektualnog vlasništva. Očekivani rezultat predstavlja primjenu postojećih znanja i vještina za razvoj inovativnog proizvoda.

Nositelj projekta/korisnik sredstava: PENTA d.o.o.
Partneri projekta: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
SENSUM d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 3.214.026,75 kn
EU udio u financiranju projekta: 2.156.893,81 kn
Razdoblje provedbe 18.01.2021. – 18.06.2023.
Voditelj projekta: Mladen Pamić dipl.ing. (PENTA d.o.o.)
[email protected]
Koordinatorica projekta: Andrea Mihaljević Pulić, dipl.oec. (PENTA d.o.o.)
[email protected]
Administrator projekta: Ardea Segnan, mag.oec. (SENSUM d.o.o.)
[email protected]