Spark Sense

PENTA d.o.o. je 13. prosinca 2017. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ugovor je potpisan između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije s jedne strane i Penta d.o.o. kao korisnika bespovratnih sredstava s druge strane. Sukladno potpisanom Sporazumu o partnerstvu, partner projekta je Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, što osigurava razmjenu iskustva i znanja između znanstvenog sektora i poduzetništva te obrnuto.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u svrhu provedbe projekta pod nazivom „SPARK SENSE“ koji sadrži dvije faze istraživanja i razvoja i to fazu Industrijsko istraživanje (13.12.2017.-12.05.2019.) te fazu Eksperimentalni razvoj (13.05.2019.-30.11.2019.)

 

Nositelj projekta:   PENTA d.o.o.
Partner projekta: Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Ukupna vrijednost projekta: 1.497.435,64 kn
EU udio u financiranju projekta: 888.417,85 kn
Razdoblje provedbe 13.12.2017.-30.11.2019
Voditelj projekta: Darko Maljić, [email protected]
Projektni i financijski asistent: Andrea Mihaljević Pulić, [email protected]

 

 

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

1. Tehnički razvoj rješenja

2. Testiranje sustava

3. Istraživanje utjecaja sustava na životno okruženje

4. Zaštita i predkomercijalizacija

5. Promidžba i vidljivost

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj  projekta  jest  pronaći i uspostaviti adekvatno rješenje/sustav koji će smanjiti prometne gužve i istovremeno olakšati vozačima obavljanje svakodnevnih obaveza na način da se omogući  rezervacija  parkirnog  mjesta  u  centru  grada,  što  bi  „SPARK SENSE“  sustav omogućio. Vozači bi mogli rezervirati svoje parkirno mjesto bez stresa pronalaženja parkinga i nepotrebnog kruženja gradskim središtima usred velike gužve. Razvojem mobilne aplikacije vozači će imati uvid u status parkirnih mjesta na željenom parkiralištu, mogućnost njihove rezervacije te korištenje novih i unaprijeđenih oblika plaćanja.

Jedan  od  ciljeva  ovog  projekta,  osim  razvoja  novog  i  diversificiranog  proizvoda  za  tvrtku  i domaće i susjedno tržište, jest i očuvanje okoliša, gdje će se utjecati na smanjenje potrošnje fosilnih goriva, a time na smanjenje onečišćenja.

 

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1 Izrađena projektna dokumentacija, serverska aplikacija, komunikacijski modul info displeja, razvijena aplikacija za pametne telefone (za Android i iOS), razvijena WEB aplikacija, razvijen modul upravljanja barijerom

R2 Testiran SPARK SENSE sustav u testnom i stvarnom okruženju, otklonjene su pogreške sustava te je sustav dorađen

R3 Izrađena studija utjecaja na okoliš prema projekcijama iz pilot projekta, izrađena studija utjecaja na zadovoljstvo građana, pripremljen znanstveni članak iz područja prometnog sektora, predstavljeni rezultati projekta SPARK SENSE na konferenciji

R4 Odabran oblik zaštite intelektualnog vlasništva – žig i patent, izrađen marketing plan

R5 Izrađen promotivno informativni video uradak o SPARK SENSE sustavu

 

Provedbom projekta ostvarit će se nužni preduvjeti za širenje poslovanja i povećanje konkurentnosti poduzeća na tržištu, a utjecat će i na otvaranje novih radnih mjesta.

U okviru projekta Spark SENSE izrađen je prezentacijski video kojeg možete pogledati u nastavku.