Bike sharing systems

Sustavi automatskog iznajmljivanja bicikala, tzv. bike-sharing, omogućuju korisnicima brz i jednostavan način korištenja bicikla kao transportnog sredstva, ali i sredstva za sport i rekreaciju, čime predstavljaju ekološki najprihvatljiviju opciju smanjujući buku i emisije CO2.