Projekt METRO: Postavljanje interaktivnih ekrana u Puli, Rapcu i Poreču

Objavljeno: 06.4.2021.

Projekt METRO: Postavljanje interaktivnih ekrana u Puli, Rapcu i Poreču

Prošloga tjedna u rad su pušteni novi interaktivni ekrani u Puli, Rapcu i Poreču, što je rezultat odlične suradnje tvrtke PENTA d.o.o. te Istarske razvojne agencije s gradovima Pulom, Labinom, Porečom, lokalnim turističkim zajednicama, lučkim upravama. Postavljanje interaktivnih ekrana dio je projekta METRO (Maritime Environment friendly TRanspOrt systems) koji se financira u sklopu programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska, a istim se nastoji poboljšati kvalitetu, sigurnost i održivost u pomorskom i obalnom prijevozu u prekograničnom području Italije i Hrvatske. Ukupna vrijednost investicije iznosi nešto više od 350.000,00 kuna, a osnovni cilj je podizanje razine usluga za korisnike, informiranje istih o prijevoznim mogućnostima te cjelokupnoj turističkoj ponudi ovisno o lokaciji na kojoj je postavljen ekran.

Za mjesta na koja će se postavljati interaktivni ekrani, odabrane su najfrekventnije lokacije, pa je tako u Puli ekran postavljen na području Riječkog gata, u Poreču u izuzetno posjećenoj uvali Peškera dok je treći ekran postavljen u Rapcu na rabačkoj rivi.

Korištenje interaktivnog ekrana posjetiteljima pruža ključne i korisne informacije na jednom mjestu, na vrlo zanimljivi i moderan način, te olakšava snalaženje po gradu, obzirom da je na svakom ekranu dostupan i detaljni plan grada. Istovremeno omogućava gradovima da kao turističke destinacije budu u korak s inovacijama i prepoznaju potrebe i želje posjetitelja. Važno je napomenuti da su ekrani multijezični, te pružaju informacije o mogućnostima prijevoza na području grada, kulturnim i arheološkim znamenitostima, turističkim događanjima. Također na istima su dostupne informacije o smještaju (hoteli, apartmani, kampovi), sa navođenjem potrebnih kontakata, kao i informacije o bogatoj ugostiteljskoj ponudi. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19, interaktivni ekrani pružaju detaljne informaije o mjerama koje su poduzete kako bi se posjetiteljima pružio siguran i ugodan boravak u destinacijama naše zemlje.

Za potrebe upravljanja i ažuriranja izgleda ekrana, dodavanja novog audio i vizualnog sadržaja, postavljen je intuitivni CMS sustav (Content Management System). Svi interaktivni ekrani imaju i ugrađene bočne police za odlaganje mobitela s USB utičnicom punjenje mobitela, dok ekrani postavljeni u Poreču i Rapcu imaju dodatno i punjač za električna vozila i bicikle, sa ugrađenim LCD ekranom za praćenje statusa punjenja. 

Više informacija o projektu možete pronaći i na sljedećim poveznicama:
https://ida.hr/hr/tn/novosti-481/detail/2428/ida-novi-interaktivni-ekrani-u-puli-porecu-i-rapcu/ 
http://www.labin.hr/postavljen-novi-interaktivni-ekran-u-rapcu