Socijalna kartica u okviru projekta "Inclusive Community"

Objavljeno: 08.6.2021.

Socijalna kartica u okviru projekta "Inclusive Community"

U okviru projekta "Inclusive Community" tvrtka PENTA isporučila je početkom lipnja dvanaest (12) čitača beskontaktnih kartica BusCARD PROG T-5 sa pripadajućom programskom podrškom za dekripciju i očitavanje Butra kartične sheme podataka, kao i 8.900 komada identifikacijskih beskontaknih kartica. Još je to jedan projekt u nizu kojim nastojimo biti primjer poduzeća društveno odgovornog poslovanja, a sve kako bi doprinijeli zajedničkom cilju da društveno osjetljivim skupinama i onima koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti pružimo priliku da postanu ravnopravni građani.

Projekt "Inclusive Community" predstavlja prekograničnu suradnju organizacija iz Osijeka i Novog Sada, a osnovni cilj projekta je unaprjeđenje socijalnih usluga u Osijeku i Novom Sadu za korisnike socijalne skrbi i osobe u riziku od siromaštva i isključenosti kroz razvoj lokalnih institucionalnih kapaciteta i jačanje suradnje pružatelja socijalnih usluga iz Hrvatske i Srbije. Nositelj projekta je Volonterski centar Osijek, a projekt se provodi u partnerstvu sa Novosadskim humanitarnim centrom, Hrvatskim Crvenim križem Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu te Gradom Osijekom. Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Grad Osijek razvija sustav socijalne skrbi iznad postavljenih standarda i izuzetno cijenimo što su svjesni unapređenja i brzog rasta ICT rješenja, kao i što su se opredijelili za izradu sustava e-kartica za korisnike socijalnih usluga na području grada Osijeka.