Ručni terminali s printerom

Ručni mobilni POS terminali koriste se u raznolikom opsegu poslovanja od mobilnog prikupljanja podataka, naplatnim transakcijama, izdavanja računa ili putnih karata kao i provjera valjanosti kartica i voznih karata. Primjene mobilnih terminala moguće su u područjima transporta i logistike, maloprodaje, javnog prijevoza putnika, bankarstva...