Ulazno-izlazni automati

Parkirni automati i uređaji novije generacije automata za kontrolu ulaska u javne garaže ili parkirališta zatvorenog tipa. Omogućuju izdavanje ulaznog parkirnog tiketa na zahtjev vozača, nadziru rad rampe i postavljenih senzora (induktivne petlje, fotoćelije, semafora...), omogućuju potpuno praćenje toka izdavanja karata te prijenos podataka sa i na centralni PC sustav.