U RIJEČKU KNJIŽNICU SA GRADSKOM KARTICOM (RCC)

Objavljeno: 15.8.2018.

U RIJEČKU KNJIŽNICU SA GRADSKOM KARTICOM (RCC)

Projekt gradske kartice Rijeka City Card ide dalje, a od 01. lipnja 2017. jedinstvena kartica postaje identifikacijsko sredstvo u svim odjelima i ograncima Gradske knjižnice Rijeka.

Gradska kartica do sada se koristila u javnom gradskom prijevozu (KD Autotrolej d.o.o.) te na gradskim parkiralištima za što je izrađeno više od 70.000 RCC kartica. 

Rijeka City Card, poznatiji pod nazivom Gradska kartica jedinstveni je projekt u Hrvatskoj i u Europi s obzirom na funkcionalnosti koje posjeduje, stoga je cilj nastaviti razvijati ovaj projekt i omogućiti građanima da na jednoj kartici, prema vlastitom izboru, koriste više funkcionalnosti, odnosno da karticu koja se sad koristi kao „pokazna“ u javnom gradskom prijevozu, koristi i za plaćanje usluge na gradskim parkiralištima ili kupnju u pojedinim trgovinama, a sada i kao članska iskaznica Gradske knjižnice.

Više informacija o novoj usluzi i gdje se može izraditi Rijeka City Card, kao i upisati člansko pravo, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

http://gkr.hr/O-nama/Novosti/Nova-mogucnost-U-Gradsku-knjiznicu-Rijeka-s-Rijeka-City-Cardom

http://www.fiuman.hr/rijecka-gradska-kartica-od-sada-i-kao-iskaznica-gradske-knjiznice/

Foto: Gradska knižnica Rijeka