Uspješna provedba projekta „ISO sustavi upravljanja okolišem i zdravljem“

Objavljeno: 28.1.2021.

Uspješna provedba projekta „ISO sustavi upravljanja okolišem i zdravljem“

31. prosinca 2020. uspješno je završena provedba projekta uvođenja integriranog sustava upravljanja okolišem i zdravljem i sigurnošću na radu, koji je sufinanciran iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, referentne oznake: KK.03.2.1.14. Dodjeljeni su certifikati za uvedeni sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015 te sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu prema ISO 45001:2018, koji su potvrđeni od strane certifikacijske kuće UNICERT – Universal Adria d.o.o.

Osim želje da svojim klijentima pruži proizvode i usluge vrhunske kvalitete, Penta prepoznaje i nužnost za zaštitom okoliša i proizvodnjom u skladu s ekološkim normama. Certificiranim sustavom upravljanja okolišem Penta se svrstava u moderne, okolišno osviještene tvrtke koje na taj način dokazuju svoju usmjerenost na otkrivanje potencijala za poboljšanja i uštede, smanjenje rizika u poslovanju, povećanje učinkovitosti procesa, smanjenje mogućnosti negativnog utjecaja na okoliš te usklađenost s propisima zaštite okoliša. Certificiranim sustavom upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu Penta podiže brigu za sigurnost svojih zaposlenika, kao i drugih dionika na višu razinu. Penta sustavno radi na postizanju poboljšanja u provedbi zdravstvene zaštite i sigurnosti radnika, smanjuje rizike od ozljeda ili obolijevanja zaposlenika, te uspješnije odgovara na zakonske zahtjeve i usklađenost s njima.

Projektom je uveden integrirani sustav upravljanja okolišem i zdravljem i sigurnošću na radu (ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) iz razloga što su navedene norme komplementarne, u pojedinim poglavljima sadrže iste ili slične zahtjeve te je implementacija integriranog sustava upravljanja efikasnija za poduzeće Penta, obzirom da već ima implementirane norme ISO 9001:2015 te ISO 27001:2013.